Skapa Familjekonto

Fyll i dina uppgifter och boka din resa.
Med Familjekonto kan du betala din resa mot faktura. Hela familjens resor samlas på en faktura som skickas ut månadsvis till angiven e-postfakturaadress.
Här kan ni automatiskt aktivera faktura för alla era användare. Er administratör kan boka resa mot faktura så snart er ansökan blivit godkänd.